USB Bảo mật VSEC (Data safe)

USB bảo mật đầu tiên của Việt nam _ Ra mắt năm 2019 Với thiết kế này, NTK Duong Pham lấy ý tưởng từ tinh thần của một chiếc Chìa khóa với Phong cách Thiết kế Monolithic (nguyên khối) tạo cảm giác về một thiết kế khó bị phá vỡ. Sản phẩm được đúc từ […]

Optimus_Water Purifier

Lin tham khảo: https://karofi.com/may-loc-nuoc-optimus-s1-sp90.html

Bình mực PMI & WBI

Thiết kế kiểu dáng có nhiều cách đặt vấn đề để sáng tạo, với sản phẩm cải tiến cũng có những thuận lợi và khó khăn riêng. Đây là Thiết kế Bình mực WBI và PMI được cải tiến lại kiểu dáng cho nhãn hiệu Flexoffice (tập đoàn Thiên Long) cũng phải đối diện với […]