Ideation Sketches

Concept thiết kế Vòi xả sen_Phác thảo năm 2023_ Desinger: Duong Pham

 

 

Concept thiết kế Điều hòa di động ở dạng Phác thảo năm 2008_ Desinger: Duong Pham