USB Bảo mật VSEC (Data safe)

USB bảo mật đầu tiên của Việt nam _ Ra mắt năm 2019 Với thiết kế này, NTK Duong Pham lấy ý tưởng từ tinh thần của một chiếc Chìa khóa với Phong cách Thiết kế Monolithic (nguyên khối) tạo cảm giác về một thiết kế khó bị phá vỡ. Sản phẩm được đúc từ […]

Optimus_Water Purifier

Lin tham khảo: https://karofi.com/may-loc-nuoc-optimus-s1-sp90.html