CONCEPT

Concept trong thiết kế là một khái niệm khá quen thuộc và được biết đến nhiều trong lĩnh vực design…. Thông qua các concept  các nhà thiết kế có thể mang đến cho khách hàng của họ những thông điệp ý nghĩa về sản phẩm theo từng chiến lược của dự án. 

Concept đằng sau một thiết kế đóng vai trò là nguyên tắc chỉ đạo thúc đẩy mọi quyết định sáng tạo. Nó gói gọn bản chất, mục đích và tầm nhìn của dự án, đưa ra định hướng rõ ràng cho quá trình thiết kế. Một Concept được xác định rõ ràng sẽ hợp nhất nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như tính thẩm mỹ, chức năng và trải nghiệm người dùng, thành một tổng thể gắn kết. Nó hoạt động như một chiếc la bàn, đảm bảo rằng mỗi khía cạnh của thiết kế đều phù hợp với thông điệp hoặc mục tiêu dự kiến, tạo ra sản phẩm cuối cùng chu đáo và có tác động.” Hiểu một cách cơ bản, Concept trong thiết kế là xu hướng về việc lựa chọn ý tưởng, phong cách, hình khối, màu sắc… cho cho chính sản phẩm mà khách hàng và nhà thiết kế muốn gửi gắm.