Roller Stamp

Dụng cụ lăn dấu nghệ thuật đã được sử dụng phổ biến trên thế giới nhưng tại Việt Nam nó rất hiếm mặc dù nhu cầu sử dụng sản phẩm này đối với nhiều người đặc biệt là lứa tuổi teen đã bắt đầu xuất hiện nhiều. Tuổi teen là lứa tuổi ưa khám phá và mong muốn thể hiện bản thân nên các công việc về sáng tạo rất thu hút họ. Dưới đây là những ý tưởng đã được thiết kế cho dụng cụ lăn dấu nghệ thuật cho khách hàng tuổi teen

Cảm hứng của ý tưởng được lấy từ tự nhiên như: thế giới côn trùng và thế giới đại dương với phân cấp khách hàng là lứa tuổi teen. Do vậy, hình dáng thiết kế hướng tới sự dễ thương, nhẹ nhàng với các hệ màu sử dụng trong sáng mà không quá nhức mắt. Đặc biệt phải tính đến yếu tố an toàn, dễ dàng trong tháo lắp sử dụng vì đây là lứa tuổi rất hiếu động.