Ideation Sketches

Concept thiết kế Vòi xả sen_Phác thảo năm 2023_ Desinger: Duong Pham     Concept thiết kế Điều hòa di động ở dạng Phác thảo năm 2008_ Desinger: Duong Pham      

Countertop Water Purifier

Thiết kế Máy lọc nước để bàn Designer Duong Pham 2017_ Nhãn hiệu: KoriHome