Portable_Air Conditioner

Concept thiết kế Điều hòa di động ở dạng Phác thảo năm 2008                                                                       Desinger: Duong Pham