THIẾT KẾ BÀN CẦU MỘT KHỐI NEW XTREME

 Duong Pham (nhà thiết kế tại d-design)

Là một ID Designer, Duong Pham đã từng có nhiều sản phẩm có mặt trên thị trường Việt Nam và cả những phẩm mang tính ý tưởng. Tuy nhiên, sản phẩm làm nhà thiết kế cảm thấy tự hào nhất không phải là những ý tưởng thiết kế mang lại hào quang của giải thưởng mà là một sản phẩm thiết kế cho hãng thiết bị vệ sinh INAX VIETNAM. Có lẽ, vì đây là sản phẩm mà Duong Pham với tư cách vừa là thiết kế kiểu dáng, vừa là thiết kế kỹ thuật cho kết cấu sản phẩm, lại là người giám sát sản xuât, kiểm tra tính năng, đồng thời cũng là người ban hành tài liệu kỹ thuật…Có thể nói là người gắn bó từ A-Z nên Duong Pham và thiết kế của mình đã trải qua rất nhiều buồn, vui, thăng trầm trong quá trình phát triển sản phẩm.

Read More