BÌNH MỰC WBI – PMI

Cải tiến kiểu dáng sản phẩm là một qui trình hết sức quan trọng trong chiến lược kinh doanh tổng thể để nâng cao giá trị sản phẩm của các doanh nghiệp. Thiết kế kiểu dáng có nhiều cách đặt vấn đề để sáng tạo, với sản phẩm cải tiến cũng có những thuận lợi và khó khăn riêng. Bình mực WBI và PMI được Duongpn cải tiến lại kiểu dáng cho nhãn hiệu Flexoffice (thuộc tập đoàn Thiên Long) cũng phải đối diện với những vấn đề như vậy.

Read More