Tag: designer

THIẾT KẾ BÀN CẦU MỘT KHỐI NEW XTREME

 Duong Pham (nhà thiết kế tại d-design) Là một nhà thiết kế tạo dáng công nghiệp, Duong Pham đã từng có nhiều sản phẩm có mặt trên thị trường Việt…
Read More