BỘ SET MÀU

Cuộc sống phát triển khiến cho các nhu cầu về vật chất ngày càng tăng lên, sản phẩm sử dụng vì thế xuất hiện nhiều hơn và không ngừng hoàn thiện mình để đáp ứng nhu cầu của con người.

Trong lĩnh vực mỹ thuật dành cho trẻ em các sản phẩm mỹ thuật cũng đang phát triển để đáp ứng nhu cầu hoàn thiện kỹ năng của trẻ em. Bộ set màu nghệ thuật là một sản phẩm dùng để cung cấp đa dạng hơn các loại dụng cụ mỹ thuật dành cho trẻ. Qua đó, tích hợp nâng cao vai trò, giá trị của những sản phẩm này bằng một phong cách đóng gói hiện đại và tiện dụng. 

Bộ sưu tập ý tưởng thiết kế các kiểu dáng bộ set màu dưới đây được Duongpn thiết kế vào năm 2014. Định hướng thiết kế phân ra làm hai lựa chọn, lựa chọn thứ nhất là sản phẩm cao cấp dùng chất liệu nhựa cứng, lựa chọn thứ hai là sản phẩm bình dân dùng chất liệu nhựa mềm hoặc giấy caton bồi lớp. Kiểu dáng dành cho trẻ em nên cần gọn nhẹ, tiện dụng, dễ thương và kết nối ý tưởng với các câu chuyện cổ tích quen thuộc gây cảm hứng cho trẻ em.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *