Author: d-designtaodang2015

THIẾT KẾ BÀN CẦU MỘT KHỐI NEW XTREME

 Duong Pham (nhà thiết kế tại d-design) Là một nhà thiết kế tạo dáng công nghiệp, Duong Pham đã từng có nhiều sản phẩm có mặt trên thị trường Việt…
Read More

Hoạt động thiết kế của D-design

Sự khởi đầu đối với mỗi con người, mỗi tổ chức, ngành nghề luôn có những thuận lợi khó khăn riêng và thông thường khó khăn nhiều hơn thuận lợi.…
Read More